Serverinstallation  Server

Här förbereder vi en helt ny Server inför ett serverbyte hos en kund i Borås. Den ska fungera som filserver, domänkontrollant och även Visma ska köras i servern.