Överhettad PC

Överhettad CPU  Damm Nätdel Dator

Här fick vi in en PC som hade flera problem. Ett av problemen var att den plötsligt stängde av sig och efter lite felsökning visade det sig att detta berodde på att datorn blev för varm. Bilden ovan visar hur mycket damm det satt i kylflänsen till datorns CPU, även nätdelen var igensatt med damm. Efter lite rengöring av datorn så var problemet med överhettningen löst.

Serverbyte

Switch  Serverrum  Serverkonfiguration  Serverinstallation

Här är vi på plats ute hos en kund som behövde byta ut sin befintliga server. Servern hade några år på nacken och upplevdes som slö. Vi hade redan förberett så mycket som möjligt i servern tidigare på plats i vår verkstad. Det var ändå en hel del som behövde konfigureras på plats så som tex. domänkontrollant, RDS Server, Visma, brandvägg och nätverk. Kunden passade även på att byta ut två arbetsstationer som vi parallellt installerade och konfigurerade. På dessa kör de prestandakrävande programvaror så som AutoCAD så här hade vi även ett samarbete med Cadcraft som hjälpte till att flytta över programvaror till de nya datorerna.

Fuktskadad Laptop

Fuktskadad Laptop  Vatten i Laptop
Vatten och en Laptop är ingen bra kombination. En kund kom in med denna efter att ha spillt vatten som trängt i datorn. Den fungerade inte alls när den kom upp på operationsbordet men vi lyckades starta upp den efter lite trixande.

Serverinstallation

Serverinstallation  Server

Här förbereder vi en helt ny Server inför ett serverbyte hos en kund i Borås. Den ska fungera som filserver, domänkontrollant och även Visma ska köras i servern.

Copyright © 2020 PC Plus i Borås AB