Gamingdator som stänger av sig

gaming_dator   gamingdator

Här fick vi in en gamingdator som kunden själv hade byggt. Men han hade ett problem att datorn helt plötsligt stängde av sig. Detta var svårt och tidskrävande att felsöka. Vi kontrollerade allt från Minnen, CPU, GPU till PSU men problemet kvarstod. Vi gjorde också en uppdatering av moderkortets UEFI Bios då det tillkommit förbättrat stöd för i9 processorn. Datorn blev klart stabilare och kunden fick hämta datorn för att testa vidare hemma. Han skulle återkomma om problemet kvarstod.

Copyright © 2020 PC Plus i Borås AB