Serverbyte

     Här är vi på plats ute hos en kund som behövde byta ut sin befintliga server. Servern hade några år på nacken och upplevdes som slö. Vi hade redan förberett så mycket som möjligt i servern tidigare på plats i vår verkstad. Det var ändå en hel del som behövde konfigureras på plats […]

Serverinstallation

  Här förbereder vi en helt ny Server inför ett serverbyte hos en kund i Borås. Den ska fungera som filserver, domänkontrollant och även Visma ska köras i servern.